Πρόγραμμα Pinnokefir

Ανάπτυξη καινοτόμων προβιοτικών προϊόντων KEΦΙΡ αξιοποιώντας την μικροβιακή ποικιλότητα της Περιφέρειας ΑΜΘ - Pinnokefir

Το έργο

 

Σήμερα, παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για την παραγωγή νέων λειτουργικών τροφίμων με ευεργετικές μικροβιακές καλλιέργειες «αγρίου» τύπου οι οποίες προσδίδουν ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και πολυπλοκότητα σε τοπικά προϊόντα. Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα λειτουργικά τρόφιμα συνδέεται με την ανάγκη της πρόληψης και τη στροφή σε πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές που συνδέονται με παραδοσιακές και «φυσικές» μεθόδους παραγωγής.

Η χρήση των εμπορικά διαθέσιμων αρχικών καλλιεργειών για την παραγωγή λειτουργικών τροφίμων με ευεργετικές ιδιότητες έχει ως αποτέλεσμα τελικά προϊόντα με ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους και με περιορισμό της «προσωπικότητας» (από άποψη μεταβλητότητας και πολυπλοκότητας), η οποία απαιτείται  για τον χαρακτηρισμό ενός τοπικού προϊόντος. Συνεπώς, η παραγωγή νέων προϊόντων με αρχικές καλλιέργειες "αγρίου" τύπου που θα προσδώσουν ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αποτελεί πρόκληση για τη βιομηχανία

Στόχος του επενδυτικού σχεδίου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργικών προϊόντων kefir, αξιοποιώντας καλλιέργεια kefir της μικροβιακής συλλογής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης, η οποία έχει απομονωθεί από τοπικό παραδοσιακό προϊόν παραγωγών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΠΑΜΘ).

 

Συνεργατικοί φορείς του έργου:

 

Το έργο εκπονείται από την εταιρεία ΜΕΝΟΙΚΙΟ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης.

 

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας Α.Σ ΜΕΝΟΙΚΙΟ βρίσκονται σε μια εύφορη και γόνιμη πεδιάδα, δίπλα από το Μενοίκιο Όρος, στο νομό Δράμας από το 2007. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις αποτελούνται από τρεις βασικούς πυλώνες: τις εγκαταστάσεις παραγωγής των ζωοτροφών, τη μονάδα στέγασης των ζώων, και το τυροκομείο. Στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή καινοτόμων γαλακτοκομικών προϊόντων, υψηλής διατροφικής αξίας, με σεβασμό στις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.

 

Το «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας» ανήκει στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το εργαστήριο ειδικεύεται στην απομόνωση και χαρακτηρισμό μικροβιακών στελεχών «αγρίου» τύπου, στον σχεδιασμό και στη βιομηχανική ανάπτυξη νέων τροφίμων (product development) και στον προσδιορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους (φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, οργανοληπτική δοκιμασία, κλπ), καθώς και στην μελέτη ευεργετικών δράσεων ευεργετικών μικροοργανισμών και βιοενεργών συστατικών (επίδραση στο εντερικό μικροβίωμα υγιών πληθυσμών και πληθυσμών με μεταβολικά νοσήματα, μείωση επιπέδων χοληστερόλης, προσδιορισμό αντιοξειδωτικής δράσης, κλπ).  Το εργαστήριο διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και όλες τις απαραίτητες υποδομές στον τομέα της εφαρμοσμένης μικροβιολογίας και βιοτεχνολογίας, και χρηματοδοτείται από τη βιομηχανία, αλλά και από ανταγωνιστικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς.

Χρηματοδότηση

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 2014-2020, ΑΜΘΡ4-0044502, Κωδικός ΟΠΣ:5067299, «Pinnokefir».

Περισσότερα άρθρα μας: