Το Μενοίκιο μέλος του Μπορούμε και το 2022!

Ως μέλος του Μπορούμε, το 2022 το Μενοίκιο προσέφερε τρόφιμα που αντιστοιχούν σε 1400 μερίδες φαγητού!

Είναι χαρά και τιμή μας να είμαστε μέρος αυτής της συλλογικής προσπάθειας, χάρη στην οποία το 2022 σώθηκαν & προσφέρθηκαν συνολικά περισσότερες από 11.5 εκατομμύρια μερίδες τροφίμων σε όλη την Ελλάδα!

Ελπίζουμε να φτάσουμε τα 15 εκατομμύρια φέτος!

Περισσότερα άρθρα μας: